fbpx

Orion Telekom Data Centar

Kreiran da traje i čuva Vaše podatke

ORION TELEKOM DATA CENTAR

TIER3 DATA CENTAR

Data Centar, omogućava kompanijama smeštaj i funkcionisanje njihove IT infrastrukture. Informacije i podaci moraju biti dostupni pravim osobama u pravom trenutku. Krilatica da je vreme novac odavno je zamenjena novom – Informacija je novac!

Poslovne komunikacije predstavljaju isuviše osetljivu stvar, koja se ne poverava na brigu bilo kome. Od pravog izbora Data Centra, uveliko zavisi bezbedno, pouzdano i nesmetano poslovanje kompanije, ali i značajne finansijske uštede za svaku kompaniju.

Data Centar omogućava kompanijama sigurno čuvanje podataka u vrhunski opremljenom Tier3 Data centru Orion Telekoma, na najnovijoj Data King cloud platformi.

Data Centar je potreba svake kompanije

DATA CENTAR U BROJKAMA

0
Površina u m2 rezervisana za Data Centar
0
Broj RACK mesta u prvom kubu
0
Broj dana potrebnih da se transformiše i uveća svoje kapacitete čak 4 puta
0
Predviđena temperatura u server sali
0
Dva agregata snage po KVa
0
Autonomija rada agregata bez intervencije mereno u časovima

FIZIČKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

 • Objekat poseduje sve potrebne dozvole i sertifikate
 • Celokupan poslovni objekat je ukupne korisne površine 5000 m2 od čega je za sam Data Centar rezervisano 2500 m2
 • Nalazi se u industrijskoj zoni u Zemunu
 • Pažljivo birana pozicija obezbeđuje:
  – idealnu vezu sa ključnim saobraćajnicama
  – obezbeđeni prilazi objektu za transportna vozila i jednostavnu manipulaciju IT opreme prilikom njene migracije
 • Obezbeđen parking za klijente
 • Industrijska zona obezbeđuje maksimalnu energetsku pouzdanost i redudantnost
 • Objekat poseduje i manji Back-up Data Centar, na lokaciji sa druge strane reke, čija je funkcija mirroring svih ključnih aktivnosti centralnog Data Centra, međusobno povezanih optičkim i WiFi vezama

PREDNOSTI Orion telekom DATA CENTRA

BEZBEDNOST

Prvi Data Centar u ovom delu Evrope koji ispunjava najviše standarde bezbednosti zaštite podataka.

Podaci se čuvaju u TIER 3 sertifikovanom i 24/7/365 nadgledanom Data Centru.

NEUTRALNOST

Mogućnost povezivanja sa bilo kojim telekomunikacionim operatorom direktno u server sali.

U Orion Data Centru je prisutna većina nacionalnih i najznačajniji međunarodni operatori. Povezivanje operatora se radi putem meet me racks, pri čemu se primenjuju preporuke za strukturno kabliranje.

MODULARNOST

Orion Data Centar je projektovan da zadovolji trenutne, kao i rastuće potrebe svih svojih korisnika, ali i da odgovori na trendove i dinamiku tehnološkog razvoja.

Modularnost po principu „lego kocki“, projektovani i realizovani privodi, predstavljaju princip koji je usvojila kompanija Google.

REDUNDANTNOST

• Energetska redundantnost
Orion telekom Data Centar je izgrađen u industrijskoj zoni gde je dobijena maksimalna energentska redundantnost i pouzdanost. Trafo stanica vlasništvo Orion telekoma je potpuno redundantna sa dve „vodne ćelije“ i dva napojna energetska kabla povezana na dva različita izvora energije. Pored toga posedujemo i treći nezavisni energetski privod.

• Komunikaciona redundantnost
Orion telekom poseduje jednu od najvećih optičkih mreža u Srbiji, koje je naručito dominantna u velikim gradovima. Za potrebe Data Centra je izgrađen optički prsten, koji je od samih izlaza iz Data Centra do krajnjih korisnika potpuno redundantan.

POUZDANOST

Za informatičku opremu i sisteme su obezbeđeni najviši standardi, koji garantuju stabilan i kontinuiran rad.

FLEKSIBILNOST

Potpuna fleksibilnost u pogledu skalabilnosti, modularnosti, bezbednosti, konektivnosti, redudantnosti, nadzora i pristupa.

EKONOMIČNOST

Garantovano povećanje produktivnosti i umanjenje troškova.

PODRŠKA

Potpuno kvalifikovan, edukovan i u praksi potvrđen tim za podršku, na raspolaganju je 24/365, sa garantovanim stepenom i kvalitetom usluge.

NAJSAVREMENIJA SALA

 • Sala za smeštaj opreme je najsavremenijeg kontejnerskog tipa, jedinstvenog u Srbiji.
 • Paneli od kojih je konstruisana poseduju sertifikat od 90 minuta potpune vatrostalnosti i vodootpornosti.
 • Pored toga, sam deo poslovne zgrade gde je smeštena sala je takođe izgrađen od vatrostalnih i vodootpornih zidova, što ukupno čini da Data Centar poseduje dvostruku fizičku zaštitu od vatre i vode

KARAKTERISTIKE DATA CENTRA

OPŠTE KARAKTERISTIKE SALE

Sala za smeštaj opreme je najsavremenijeg kontejnerskog tipa.

 • Dupli podovi, metalni, aluminijumski
 • Pod presvučen nezapaljivom,
 • Amortizujućom antistatik oblogom
 • Visina od poda do plafona 2,75 m
 • Nosivost poda 1500 kg/m2

MREŽNI KABLOVI

Savremeni koncept instalacije

 • Kablovi su vođeni kroz objekat iznad samih ormana.
 • U duplom podu, potpuno odvojeni od njih, su energetski kablovi „nevidljivi“ za posetioce Data Centra
 • Vrhunska zaštita svih kabova u objektu od fizičkog oštećenja, požara i neovlašćenog pristupa
 • Koriste se bakarni kablovi Cat. 6, kao i optički multimodni kablovi za povezivanje između ormana.

NAPAJANJA, UPS, AGREGATI

Permanentno napajanje objekta strujom, direktno sa dva nezavisna izvora

 • Redundantna trafo stanica kapaciteta 1 MW
 • Napajanje, agregati i UPS uređaji su IP upravljivi
 • Potpuno uzemljenje objekta, svih metalnih površina i TK ormana
 • Snaga UPS uređaja je max 2 x 165 kW + 1 x 80kW
 • Objekat poseduje ukupno 3 agregata
 • Snaga agregata je 2 x700 KVA + 1 x 80 KVA
 • Autonomija rada agregata bez intervencije je 20h
 • Vreme uključivanja i isključivanja (stabilizacija) između 4 i 8 sekundi

OBEZBEĐENJE

Objekat poseduje sve dozvole i sertifikate iz domena bezbednosti

 • Profesionalno fizičko obezbeđenje
 • Jednosmerno automatsko zabravljivanje ulaznih vrata
 • Kontrola pristupa putem proximity kartica u kombinaciji sa PIN-om
 • Daljinski nadzor kontrole ulaska putem IP, autonomni režim rada
 • Video nadzor unutar i oko samog objekta
 • Alarmni sistemi poslednje generacije
 • Snimanje i čuvanje snimaka svih dešavanja u objektu
 • Vreme uključivanja i isključivanja (stabilizacija) između 4 i 8 sekundi

ZAŠTITA OD POŽARA I POPLAVA

U slučaju seizmičkih aktivnosti ponaša se žiroskopski

 • Objekat poseduje senzore za ranu detekciju požara
 • Dvostruki sistem za gašenje od požara – FM 200
 • Gašenje požara bez upotrebe vode, netoksičan
 • Sistem za dojavu i gašenje požara gasom
 • Objekat poseduje senzore za vlagu
 • Objekat je hidroizolovan, bez mogućnosti prodora vlage i vode

KLIMATIZACIJA

Savremeni koncept sistema klimatizacije

 • Objekat poseduje klima uređaje SCHNEIDER Uniflair
 • Objekat poseduje redudantni klima sistem N+1
 • Kapacitet hlađenja (btu/H) 22kw*3.41=75000 Btu x 4
 • Radna temperatura -35/ +45°C spoljna, unutrašnja const. 22°C
 • Predviđena temperatura u server sali, sa 43% kapaciteta klima uređaja iznosi 22°C
 • Održavanje i testiranje agregata i klima uređaja, sprovodi se jednom nedeljno

MOGUĆNOST ZAKUPA DELA PROSTORA

Postoji mogućnost zakupa dela prostora za kolokaciju IT opreme, kao i kancelarijskog prostora za potrebe administracije opreme smeštene u Data Centru ili ispunjavanja Business Continuity Plan-a.

 • Korisnici su u mogućnosti da ostvare zakup po unit-u, footprint-u, kaveze sa određenim brojem footprint-ova ili celog kuba sa određenim brojem footprint-ova sa posebnom klimatizacijom, protivpožarnom zaštitom…
 • Korisnicima su na raspolaganju TK ormani prema vrsti opreme, sistemu hlađenja i razvodu napajanja. Kablovi po tipu i vrsti, takođe su na raspolaganju, a dostupni na svaki zahtev i želju korisnika.
 • Nudimo ormane eminentnih proizvođača, sa velikim izborom polica, dodataka za vertikalni i horizontalni kablovski razvod, patch paneli, sistemi za poboljšanje hlađenja, blanking paneli, krovni nosači kablova i sl.

SIGURNOST

POTVRDA KVALITETA I BEZBEDNOSTI

Kompanija Orion telekom je usvojila Integrisani sistem upravljanja i uspešno završila sertifikaciju za:

 • ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta (optimizacija upravljanja kompanijom)
 • ISO/IEC 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednosti informacija
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Sistem menadžmenta informatičkih usluga
 • 14001:2015 Upravljanje zaštitom životne sredine
 • 22301:2019 Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • 27701:2019 Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti podataka
 • 27018:2019 Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravilo dobre prakse za zaštitu ličnih identifikacionih informacija (PII) u javnom klaudu u kojem se vrši obrada ličnih identifikacionih informacija (PII)

POZOVITE NAS

Pozovite biznis prodaju na broj:
011 4100 007

PORUČITE ONLINE

Posetite našu online hosting prodavnicu

PIŠITE NAM

Pošaljite nam e-mail na:
biz.prodaja@oriontelekom.rs