fbpx

DraaS

Business Continuity i Data Availability uz pomoć DRaaS

Disaster Recovery as a Service

DATA KING SECURE CLOUD DISASTER RECOVERY

Disaster Recovery je nekada bio privilegija bogatih i slavnih – samo su organizacije sa najdubljim džepom mogle da priušte opremu, vreme i stručnjake koji su neophodni za izgradnju sveobuhvatnog DR plana.

Tehnologije kao što su cloud i virtualizacija su spustile standarde za Disaster Recovery. Danas je to servis koji bi trebalo da je dostupan kako velikim Enterprise korisnicima (ove kompanije imaju razvijenu IT infrastrukturu i sopstveni IT), tako i manjim korisnicima koji nemaju sopstveni IT (ovde veličinu korisnika razmatramo sa stanovišta razvijenosti IT procesa i načina rada).

Danas je Business Continuity deo poslovanja svake kompanije, a definisanje kritičnih aplikacija i parametara kao što su RTO i RPO deo svakodnevnih procesa u kompanijama.

Budite spremni za Business Continuity. Smanjite mogućnost prekida!

Zbog čega je kompanijama potreban Disaster Recovery plan?

90% kompanija koje nisu imale plan za oporavak od katastrofe je prestalo da postoji. Da li ste Vi preduzeli sve korake u zaštiti svog poslovanja?
DR plan, odnosno plan oporavka od katastrofe, je više nego obično osiguranje. To je realističan plan za svaki događaj koji može značajno da utiče na mogućnost obavljanja redovnog posla.

Kompanije se dele na one koje imaju DR (Disaster Recovery) plan i one koje ga nemaju. U slučaju katastrofe kompanije koje nemaju DR plan nalaze se u izuzetno teškoj i nezavidnoj situaciji iz koje će se vrlo teško oporaviti. Kompanijama sa DR planom biće takođe teško, ali one imaju oruđe sa kojim se mogu izboriti sa problemom.

Bez DR plana kompanije rizikuju:

Prednosti za kompanijsko poslovanje sa DRaaS rešenjem

Značajno niži troškovi eksploatacije (TCO)

Danas je tehnologija napredovala u korist klijenata. Korišćenjem prednosti cloud computing-a nisu više potrebni ni sopstvena udaljena lokacija ni hardver, ni ostali troškovi.
Kompanija ne mora da ulaže u svoju DR lokaciju, ne mora da nabavlja opremu (hardver) koja će biti na DR lokaciji, ne mora da kupuje softverske licence, linkove i da se bavi procesom testiranja ispravnosti DR lokacije.

Prihvatljivi mesečni operativni troškovi i rešenje proširivo po potrebi

“Pay as you grow” model cloud tehnologije omogućava racionalizaciju mesečnih troškova, odnosno DR cloud resursi se plaćaju samo onda kada se koriste.

Ponuda Disaster Recovery kao usluge (Disaster Recovery as a Service ili DraaS) takođe smanjuje potrebu organizacija za angažovanjem stručnih kadrova koji su neophodni za izradu DR plana.

Brz i pouzdan oporavak

Disaster Recovery servis (DRaaS) obezbeđuje da organizacija bude spremna u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Cloud Service Provider obezbeđuje dva testa godišnje, kako bi zajedno sa klijuentom, prošao kroz scenario oporavka od katastrofe/ nepredviđenih okolnosti.

Nepredviđene okolnosti koje mogu dovesti do potpunog prestanka rada sistema ili prestanka rada kritičnih aplikacija:

 • Otkaz hardvera
 • Nestanak struje
 • Neuspeh software upgrade-a
 • Korupcija podataka
 • External security breaches
 • Slučajna greška korisnika

Garantovana podrška na nivou 365x24x7 i unapred definisani parametri saglasni Vašim potrebama

 • Service Provider pruža stručnu podršku na nivou 24×7, 365 dana u godini.
 • Garantovani SLA parametri
 • Service Provider garantuje za RTO i RPO parametre.
 • IT sistemi i celokupno poslovanje jedne kompanije mogu u bilo kom trenutku biti pogođeni mnoštvom nezgoda, od hardverskih kvarova ili hakerskih napada, preko požara ili elementarnih nepogoda. Najmanji zastoj u radu IT sistema dovodi do značajnih finansijskih gubitaka, narušene reputacije ili izgubljenog poverenja klijenata. Ukoliko dođe do velikog gubitka podataka, slabe su šanse za oporavak kompanija. Zbog toga je DR plan više od običnog osiguranja.
 • RTO i RPO parametri garantuju korisniku koliku brzo će biti ponovo operativni u slučaju nepredviđene katastrofe i količinu podataka koja sme biti izgubljena.

* RTO predstavlja predviđeno vreme oporavka
* RPO predstavlja predviđenu količinu podataka koja može biti izgubljena.

Grupni ciljevi oporavka GRT – primer kako to može biti definisano

kako jedna kompanija može definisati svoje ciljeve

GRT

GRT1

GRT2

GRT3

Aplikacije

App1

App2

App3

App4

App5

RTO

<2h

8h

NBD

RPO

1.5h

3h

8h

Kako funkcioniše DRaaS?

Produkcioni sistem stalno se replicira preko sigurne konekcije na cloud platformu. To omogućava da u slučaju potrebe, produkcioni servisi se aktiviraju u cloud okruženju (definisane VM se podižu u slučaju prestanka rada primarne lokacije i servis nastavlja da živi nevezano za katastrofu koja se dogodila).

Redovno testiranje garantuje da će sistem pravilno funkcionisati u trenutku kada se ukaže potreba za njegovim aktiviranjem. U slučaju hardverskog kvara važne komponente sistema, odgovarajući sekundarni serveri biće podignuti u Data King Orion cloud-u, a mrežno rutiranje podešeno tako da korisnici mogu da im pristupe.

U slučaju da je čitava primarna lokacija offline, podići će se kompletan sekundarni sistem, a pristup će biti omogućen odgovarajućim korisnicima.

Gubitak podataka može biti veoma neprijatan i gotovo uvek ima ozbiljne finansijske implikacije.

Pa ipak, 75% malih SME preduzeća nema plan za kontinuitet poslovanja.

Šta Vam omogućava Disaster Recovery rešenje u Cloudu?

AUTOMATSKI OPORAVAK

MINIMALNI PREKID U RADU

BEZ ULAGANJA

Kako funkcioniše Disaster Recovery rešenje

Kliknite za uvećanje

Veeam Cloud Connect (VCC) predstavlja naziv za Veeam-ovu ekstenziju standardne Veeam Backup and Replication platforme namenjenu cloud provajderima, koja omogućava pružanje usluga udaljenog bekapa korisničkih virtuelnih ili fizičkih servera i radnih stanica, kao i replikacije korisničkih virtuelnih mašina u infrastrukturu cloud provajdera.

VCC omogućava cloud provajderu da svoje resurse za udaljeni bekap i DR dodeli korisniku i prezentuje njegovom Veeam bekap serveru ili agentu na jednostavan način u vidu bekap repozitorijuma dostupnog preko Interneta kroz enkriptovanu SSL konekciju.

Prikaz Veeam Cloud Connect usluge udaljenog bekapa je dat na slici.

Gubljenje poverenja krajnjih korisnika je nešto o čemu danas svi ozbiljni sistemi vode računa

POZOVITE NAS

Pozovite biznis prodaju na broj:
011 4100 007

PORUČITE ONLINE

Posetite našu online hosting prodavnicu

PIŠITE NAM

Pošaljite nam e-mail na:
biz.prodaja@oriontelekom.rs